N2 V-Series R5三维模型

N2 V-Series R5三维模型

品牌型号:N2 V-Series R5

款式:无

文件格式:

  • STL
  • OBJ
  • FBX

已经分层,带贴图材质!

需要注意的是,该模型以下几款车都在同一个位置并没有分开,需要手动打组!

N2 V-Series R5三维模型 N2 V-Series R5三维模型 N2 V-Series R5三维模型

分享到 :
相关推荐